Vui học Thánh Kinh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa

Thứ năm - 16/04/2020 21:58
Câu đố: Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ nào để mạc khải Lòng Chúa Thương Xót?a. Thánh nữ Cêcilia.b. Thánh nữ Faustina.c. Thánh nữ Lucia.d. Thánh nữ Têrêxa.
Vui học Thánh Kinh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa
VUI HỌC THÁNH KINH
KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31

 
 
TIN MỪNG
19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em."27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "29 Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "
30 Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.
 
19 On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you."
20 When he had said this, he showed them his hands and his side.  The disciples rejoiced when they saw the Lord.
21 (Jesus) said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you."
22  And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the holy Spirit.
23 Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained."24 Thomas, called Didymus, one of the Twelve, was not with them when Jesus came.
25 So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nailmarks and put my hand into his side, I will not believe."
26 Now a week later his disciples were again inside and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you."
27 Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe."
28 Thomas answered and said to him, "My Lord and my God!"
29 Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed."
30  Now Jesus did many other signs in the presence of (his) disciples that are not written in this book.
31 But these are written that you may (come to) believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
vhtk
 * Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 20,19
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Vào ngày nào, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ lần đầu tiên? (Ga 20,19)
a. Ngày lễ Vượt Qua.
b. Ngày lễ Sabát.
c. Chiều ngày Thứ nhất trong tuần.
d. Ngày lễ Ngũ tuần.
 
a2. Khi đứng giữa các môn đệ, câu đầu tiên Đức Giêsu nói với các ông là gì? (Ga 20,19)
a. “Bình anh cho anh em” 
b. “Thầy đây, đừng sợ!”
c. “Thầy đã sống lại rồi”.
d. “Anh em hãy vui mừng, vì Thầy đã sống lại rồi”.
 
a3. Vị tông đồ đã không có mặt khi Đức Giêsu hiện ra là ai? (Ga 20,24)
a. Ông Tôma. 
b. Ông Phêrô.
c. Ông Gioan.
d. Ông Giacôbê.
 
a4. Sau khi gặp Đức Giêsu, ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, … … …”. (Ga 20,28)
a. Lạy Thiên Chúa của con.
b. Con tin Thầy.
c. Con tin Thầy đã sống lại.
d. Con tin Thầy là Con Thiên Chúa.
 
a5. “Vì đã thấy Thầy nên anh đã tin, … … …”. (Ga 20,29)
a. Phúc cho những ai đã thấy Thầy.
b. Phúc thay những người không thấy mà tin. 
c. Phúc thay những người đã tin Thầy.
d. Phúc thay những người đã nghe lời Thầy.
 
B. KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
 
b1. Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ nào để mạc khải Lòng Chúa Thương Xót?
a. Thánh nữ Cêcilia.
b. Thánh nữ Faustina.
c. Thánh nữ Lucia.
d. Thánh nữ Têrêxa.
 
b2. Trong một thị kiến, Thánh nữ đã nhìn thấy Chúa Giêsu như thế nào?
a. Chúa Giêsu mặc một chiếc áo trắng với cánh tay phải giơ lên như đang chúc lành.
b. Tay trái của Chúa Giêsu đụng vào áo nơi trái tim.
c.  Nơi trái tim có hai ánh sáng chiếu tỏa ra, một tia màu đó và một tia màu trắng lạt.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b3. Câu mà Chúa Giêsu truyền cho thánh nữ ghi trong bức ảnh là gì?
a. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con.
b. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
c. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp con.
d. Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ đức tin của con.
 
b4. Bạn có biết cách lần chuỗi Kính Lòng Thương Xót Chúa?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
b5. Đức Giáo Hoàng nào đã thiết lập lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa?
a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
a. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI.
 
 
III.  Ô CHỮ
 
vhtk

Những gợi ý
01. Đức Giêsu nói với ông Tôma đừng gì nữa, nhưng hãy tin? (Ga 20,27)
02. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em ... ... ... cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,23)
03. Khi gặp các môn đệ, Đức Giêsu đã ban gì cho các ông ? (Ga 20,19)
04. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai ? (Ga 20,31)
05. Đức Giêsu đã ban điều gì cho các tông đồ (Ga 20,22)
06. Các cửa đều đóng kín, vì các tông đồ sợ người nào ? (Ga 20,19)
07. Đức Giêsu nói với ông Tôma hãy đặt tay con vào chỗ này. (Ga 20,27)
08. Vị tông đồ đã không có mặt khi Đức Giêsu hiện ra lần đầu tiên. (Ga 20,24)
09. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con của ai, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người? (Ga 20,31)
10. Đây là thái độ của các môn đệ khi được xem thấy Chúa. (Ga 20,20)
11. Ông Tôma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không ... ... ... ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” (Ga 20,25)
12. Lời ông Tôma nói: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào … … … và không đặt bàn tay vào cạnh sườn, tôi chẳng có tin”. (Ga 20,26).
13. Bao nhiêu ngày sau khi Đức Giêsu gặp các môn đệ, thì ông Tôma được gặp Đức Giêsu Phục Sinh? (Ga 20,26)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
 Anh em tha tội cho ai,  thì người ấy được tha,
 anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.
Tin Mừng thánh Gioan 20,22b-23
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Con Hãy Tin
 * Tin mừng thánh Gioan 20,19 :
 Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói:
"Bình an cho anh em!"


II. TRẮC NGHIỆM
a1. c. Chiều ngày Thứ nhất trong tuần (Ga 20,19).
a2. a. “Bình anh cho anh em” (Ga 20,19).
a3. a. Ông Tôma (Ga 20,24).
a4. a. Lạy Thiên Chúa của con (Ga 20,28).
a5. b. Phúc thay những người không thấy mà tin (Ga 20,29).
 
B. B. KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
b1. b. Thánh nữ Faustina.
b2. d. Cả a, b và c đúng.
b3. b. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
b4. Cách lần chuỗi Kính Lòng Thương Xót Chúa :
-Bắt đầu bằng 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Tin Kính. –Sau đó, cứ mỗi chục thì đọc 1 lần: ‘Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu Thánh, Linh hồn và Thiên tính của Đức Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha và Chúa chúng con để đền bù tội lỗi của chúng con và của toàn thế giới’, 10 lần: ‘Vì cuộc khổ nạn đau buồn của Chúa Giêsu, xin xót thương chúng con và toàn thế giới’. –Cuối chuỗi 50 ấy thì đọc 3 lần : ‘Lạy Thiên Chúa Toàn năng, Chí Thánh và Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới’.
b5. c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
 
III.  Ô CHỮ
 
01. Cứng lòng (Ga 20,27)
02. Tha tội (Ga 20,23)
03. Bình an (Ga 20,19)
04. Đấng Kitô (Ga 20,31)
05. Thánh Thần  (Ga 20,22)
06. Do thái (Ga 20,19)
07. Cạnh sườn (Ga 20,27)
08. Tôma (Ga 20,24)
09. Thiên Chúa (Ga 20,31)
10. Vui mừng Ga 20,20)
11. Xỏ (Ga 20,25)
12. Lỗ đinh (Ga 20,26)
13. Tám   (Ga 20,26)
 
Hàng dọc : Lòng Thương Xót
 
 Nguyễn Thái Hùng

 

Nguồn tin: gpbanmethuot.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây