Chua nhat IV TN A 800x533

Sơ Megan, người nữ tu thách đố chính sách hạt nhân

 •   26/01/2023 12:28:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.
Chúa Nhật III Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật III Thường Niên – Năm A

 •   17/01/2023 12:20:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
“Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo”.
Chúa nhật 2 Thường niên năm A (Ga 1, 29 34)

Chúa nhật 2 Thường niên năm A (Ga 1, 29-34)

 •   15/01/2023 12:37:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Đây là Chiên Thiên Chúa,
Đấng xoá bỏ tội trần gian.
Chúa nhật Lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2,1-12)

Chúa nhật Lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2,1-12)

 •   06/01/2023 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người.
CN IV MV 4 495x278

Chúa nhật IV mùa Vọng năm A

 •   15/12/2022 07:36:01 PM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Chúa nhật thứ bốn của Mùa Vọng cũng được gọi là Chúa nhật của Đức Trinh nữ Maria. Những lời các ngôn sứ loan báo từ ngàn xưa đã thực hiện nơi Đức Trinh nữ thành Nagiarét. Lời một thánh thi đã ca ngợi : « Mẹ sinh Chúa thiên đình, Đấng tạo thành nên Mẹ, trước sau vẫn khiết trinh, ôi lạ lùng khôn ví ». 
Chúng ta hãy đón Chúa Giêsu với tâm tình của Thánh Giuse và Mẹ Maria. Đó là tâm tình vâng phục, phó thác và yêu mến. Hãy cậy trông vào Chúa vì « không có gì mà Ngài không làm được ». Lịch sử và kinh nghiệm thực tế đã chứng minh : những ai yêu mến Chúa và chuyên tâm thực thi lời Ngài sẽ không bao giờ phải thất vọng.
CN III MV 4 495x278

Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A

 •   09/12/2022 09:49:05 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Thiên Chúa hiện diện. Còn niềm vui nào lớn lao hơn. Chúa từ trên cao, Đấng ngự trên chín tầng trời, nay hạ cố xuống trần gian để gặp gỡ con người, tâm sự với họ bằng tình thương yêu trìu mến. Những lời ngôn sứ Isaia được tuyên bố vào lúc người Do Thái còn đang bị lưu đày ở Babylone. Niềm hy vọng được giải phóng đã thôi thúc họ. Phải đặt mình vào bối cảnh cụ thể của thời lưu đày mới thấy được niềm vui của họ lớn lao như thế nào. Thiên Chúa sẽ giải phóng dân Người. Không chỉ là niềm vui của người lưu đày được trở về cố hương, mà đó còn là niềm vui của thời Thiên Sai: mắt người mù sẽ mở ra, tai người điếc nghe được, người què sẽ nhảy nhót, người câm sẽ reo hò. Từng câu chữ trong lời ngôn sứ đều diễn tả niềm vui tròn đầy.
Chúa nhật 2 mùa Vọng năm A (Mt 3,1-12)

Chúa nhật 2 mùa Vọng năm A (Mt 3,1-12)

 •   02/12/2022 07:01:00 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: 2 “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”.
Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A (Mt 24,37-44)

Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A (Mt 24,37-44)

 •   26/11/2022 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.
Chúa Nhật XXXIV thường niên – Chúa Kitô Vua vũ trụ

Chúa Nhật XXXIV thường niên – Chúa Kitô Vua vũ trụ

 •   16/11/2022 08:44:11 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Chính trái tim hiền lành và khiêm nhường bé bỏng của mỗi người chúng ta được ghép vào Trái tim hiền lành và khiêm nhường vĩ đại mang tầm vóc hoàn vũ của Chúa Kitô, là nơi ưu tiên Ngài chọn để đặt Ngai Vàng trong tư cách Vua Vũ Trụ, nghĩa là Ngài chỉ thực sự trở thành Vua Vũ Trụ khi trái tim mỗi người được dâng hiến cho Ngài làm Ngai Vàng, để Ngài làm Vua mỗi người trước đã, rồi từ đó Ngài thi hành vương quyền trên toàn thể Vũ Trụ Mênh Mông Bao La.
Cac thanh tu dao vn1(1)

Chúa nhật 33 Thường niên năm C - Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam

 •   11/11/2022 08:33:58 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Tình yêu của các ngài là tình yêu cao quí. Đáp lại tình yêu của Đức Giêsu Kitô đã hiến thân vì các ngài, các ngài cũng hiến dâng mạng sống để minh chứng tình yêu với Chúa. Đúng như lời Chúa nói: Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,13).
V 2016 CN32TN Resurrection Lc20 27 38 9

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN C

 •   04/11/2022 10:58:58 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Tin vào sự sống lại không phải là niềm tin vu vơ, phản khoa học, nhưng ngược lại chính các nhà khoa học thượng thặng lại tin nhận điều đó. Một lần nữa chúng ta lập lại lời tuyên xưng trong kinh tin kính: “tôi tin xác loài người ngày sau sống lại và sự sống đời sau.”
Chúa Nhật XXXI thường niên C

Chúa Nhật XXXI thường niên C

 •   27/10/2022 10:04:52 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Cuộc gặp gỡ và đón tiếp Chúa Giêsu đã làm cho cuộc đời ông Giakêu sang trang. Trước những dị nghị của đám người đang ghen tức và bình phẩm, ông quả quyết tuyên bố sẽ canh tân bản thân. Ông nhận ra những lỗi lầm do việc gian lận, và nay ông hứa, ông sẽ đền gấp bốn. Ông cũng sẵn sàng chia sẻ phần nửa tài sản cho người nghèo. Cuộc đời của ông Giakêu đã hoàn toàn đổi mới. Ông tìm thấy niềm vui và bình an khi sám hối và chia sẻ.
Chúa nhật 30 Thường niên năm C - Chúa nhật Truyền giáo (Lc 18,9-14)

Chúa nhật 30 Thường niên năm C - Chúa nhật Truyền giáo (Lc 18,9-14)

 •   22/10/2022 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà,
thì đã được nên công chính; còn người Pha-ri-sêu thì không.
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm C

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm C

 •   07/10/2022 08:49:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”.
Chúa Nhật Tuần XXVII - Thường Niên C

Chúa Nhật Tuần XXVII - Thường Niên C

 •   30/09/2022 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.
“Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”.

Chúa nhật XXVI thường niên – Năm C

 •   24/09/2022 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Abraham bảo người ấy: ‘Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu'”.
Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm C

Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm C

 •   16/09/2022 06:35:00 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.
Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm C

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm C

 •   09/09/2022 11:03:00 PM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0
Chúa Nhật 23 TN C

Chúa Nhật 23 TN C

 •   01/09/2022 08:50:00 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây