Sứ điệp Fatima: Tôn Sùng Mẫu Tâm

Thứ tư - 13/10/2021 07:52
Đức Mẹ trả lời: "...Chúa GIÊSU muốn dùng con để làm cho người ta biết và yêu mến Mẹ.Chúa Giê su muốn thiết lập trong thế giới lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Những ai thực thi lòng sùng kính này Mẹ hứa ban ơn cứu rỗi cho họ và các linh hồn ấy sẽ làm đẹp lòng Chúa và giống như những đóa hoa Mẹ dùng trang điểm ngai tòa THIÊN CHÚA”.
Sứ điệp Fatima: Tôn Sùng Mẫu Tâm

Tôn Sùng Mẫu Tâm

Về việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ MARIA (Khiết Tâm Đức Mẹ) thì Chị Luxia viết theo lời yêu cầu của Cha José Aparício da Silva, Linh Mục dòng Tên. Lúc ấy Chị là tập sinh sống trong một đan viện ở Tây Ban Nha.

Ngày 17-12-1927, con đến quì trước Nhà Tạm và hỏi Đức Chúa GIÊSU làm thế nào để thực hiện công tác con 

 được trao phó, xét vì việc sùng kính Khiết Tâm Đức Mẹ còn nằm trong vòng Bí Mật do Đức Mẹ truyền phải giữ kín. Đức Chúa GIÊSU trả lời bằng tiếng nói rõ ràng:
- Con à, hãy viết ra những gì người ta hỏi con và tất cả những điều Đức Mẹ tỏ lộ cho con biết khi hiện ra, liên quan đến vấn đề sùng kính. Phần còn lại vẫn tiếp tục giữ kín.

Điều liên quan đến vấn đề được ủy thác vào năm 1917: Con xin cho cả ba được đưa về trời. Đức Mẹ trả lời: ”Được, chẳng bao lâu nữa Mẹ sẽ đưa Giaxinta và Phanxicô về trời, nhưng con còn ở lại dưới đất một ít nữa. Đức Chúa GIÊSU muốn dùng con để làm cho người ta biết và yêu mến Mẹ.

Chúa muốn thiết lập trong thế giới lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Những ai thực thi lòng sùng kính này Mẹ hứa ban ơn cứu rỗi cho họ và các linh hồn ấy sẽ làm đẹp lòng Chúa và giống như những đóa hoa Mẹ dùng trang điểm ngai tòa THIÊN CHÚA”. Con buồn bã hỏi lại: ”Con phải ở lại một mình sao?” Đức Mẹ đáp: ”Không, con à; Mẹ sẽ không bao giờ lìa bỏ con. Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ là nơi con nương ẩn và là đường đưa con đến tận THIÊN CHÚA”.

Ngày 10-12-1925 trước đó, Đức Mẹ hiện ra với con, và bên cạnh Đức Mẹ, ngự trong đám mây sáng chói có một Hài Nhi. Đức Mẹ một tay đặt trên vai con, tay kia cầm đưa cho con xem một Trái Tim quấn đầy gai nhọn. Cùng lúc ấy, Hài Nhi nói: ”Hãy thương đến Trái Tim Mẹ Rất Thánh con, phủ đầy gai mà loài người tệ bạc không ngừng đâm thẳng vào Trái Tim và không có ai làm việc đền tạ để rút các gai nhọn khỏi Trái Tim”. Một lúc sau, Đức Mẹ nói: ”Con à, hãy nhìn Trái Tim Mẹ đây, bị phủ đầy gai mà loài người liên tục dùng để chọc thủng bằng những lời phạm thượng và thái độ vong ân bội nghĩa. Còn con, ít ra là con hãy tìm cách an ủi Mẹ, và nói với tất cả mọi người rằng: kẻ nào, trong vòng 5 tháng liền, cứ vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, xưng tội và rước lễ, lần một tràng chuỗi Mân Côi và dành 15 phút để suy gẫm 15 mầu nhiệm Mân Côi, với mục đích an ủi Mẹ, Mẹ hứa sẽ đến thăm người ấy vào giờ lâm chung, với mọi ân huệ cần thiết để cứu rỗi linh hồn người ấy”.

Một năm sau, ngày 15-12-1926, Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng lại hiện ra với con. Chúa hỏi con đã phổ biến lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Ngài chưa. Con trình bày cho Chúa biết những khó khăn Cha Giải Tội gặp phải. Riêng Mẹ Bề Trên con sẵn sàng phổ biến nhưng Cha Giải Tội lại bảo một mình Mẹ đâu làm được chuyện gì. Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng trả lời: ”Phải, một mình Mẹ Bề Trên con không làm được, nhưng với ơn thánh Cha, tất cả đều có thể được”.

Con trình bày những khó khăn vài linh hồn gặp khi phải xưng tội ngày thứ bảy và hỏi Chúa xem việc xưng tội trước đó 8 ngày có hữu hiệu không. Đức Chúa GIÊSU trả lời: ”Ngay cả xưng tội trước đó lâu hơn nữa cũng được, miễn là khi rước Cha, linh hồn đang ở trong tình trạng có ơn thánh và rước lễ với ý chỉ đền bù và thoa dịu Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ MARIA”. Con hỏi thêm: ”Lạy Đức Chúa GIÊSU yêu dấu của con, nếu có ai quên xưng tội thì sao?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Họ có thể xưng tội sau đó, xưng ngay khi có cơ hội thuận tiện”.

Ngày 29-5-1930, Chị Luxia viết cho Cha Giải Tội José Bernardo Goncalves, Linh Mục dòng Tên, về việc sùng kính Khiết Tâm Đức Mẹ và nạn bách hại do nước Nga gây ra như sau.

Thưa Cha đáng kính,
Hình như THIÊN CHÚA Nhân Lành, ngự nơi thẳm sâu lòng con, thúc giục con xin Đức Thánh Cha chuẩn y việc sùng kính đền tạ Khiết Tâm Đức Mẹ mà chính THIÊN CHÚA và Mẹ Rất Thánh đã xin vào năm 1925, hầu qua việc sùng kính bé nhỏ này, THIÊN CHÚA và Đức Mẹ có thể ban ơn tha thứ cho tất cả những linh hồn bị mất ơn thánh vì đã xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ MARIA. Đức Mẹ hứa với những linh hồn tìm cách đền tạ Trái Tim Mẹ không gián đoạn, Mẹ sẽ đến thăm các linh hồn ấy vào giờ lâm chung và ban cho mọi ơn cần thiết để được cứu rỗi.

Việc sùng kính Khiết Tâm Đức Mẹ bao gồm có các việc đạo đức:
- Thi hành ngày Thứ Bảy Đầu Tháng trong vòng 5 tháng liên tục với việc rước lễ, lần một tràng chuỗi Mân Côi và dành ra 15 phút sống với Đức Mẹ, suy gẫm các mầu nhiệm Mân Côi và xưng tội với cùng ý hướng ấy. Tuy nhiên việc xưng tội có thể làm vào một ngày khác, không bắt buộc phải xưng tội trong chính ngày Thứ Bảy Đầu Tháng.
Nếu con không lầm thì THIÊN CHÚA Nhân Lành hứa làm ngưng các vụ bách hại tại Nga, nếu Đức Thánh Cha chấp thuận làm, và truyền cho tất cả các Giám Mục trong thế giới Công Giáo cùng làm, một cách vừa trọng thể vừa công khai, việc đền tạ và dâng hiến nước Nga cho Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU và Khiết Tâm Đức Mẹ MARIA. Đức Thánh Cha cũng nên hứa rằng, khi cuộc bách hại chấm dứt, thì sẽ chuẩn y và khuyến khích việc thi hành lòng sùng kính đền tạ Khiết Tâm Đức Mẹ như vừa mô tả trên đây.

Ba năm trước khi viết lá thư trên cho Cha José Bernardo Goncalves, Chị Luxia Santos cũng đề cập đến việc sùng kính đền tạ Khiết Tâm Đức Mẹ trong lá thư viết cho thân mẫu đề ngày 24-7-1927. Chị Luxia viết.

Con rất ước ao Má thi hành một việc đạo đức rất đẹp lòng Chúa và do chính Hiền Mẫu Thiên Quốc chúng ta xin. Vừa khi con biết được việc đạo đức này con thực hành ngay và hết sức phổ biến để nhiều người cùng thực hành. Con hy vọng Má mau mắn thi hành việc sùng kính đền tạ Khiết Tâm Đức Mẹ đồng thời khuyến khích mọi tín hữu trong làng cũng yêu mến việc đạo đức này. Đây là một việc đền tạ rất dễ thi hành. Rước lễ đền tạ trong 5 ngày Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp. Lần một tràng chuỗi Mân Côi và dành ra 15 phút suy gẫm các mầu nhiệm Mân Côi. Trong khi việc xưng tội có thể xưng vào một ngày khác, không bắt buộc phải xưng vào chính ngày Thứ Bảy Đầu Tháng.

Xin tạm biệt Má yêu dấu. Nếu Má thi hành những điều con vừa nói hẳn sẽ làm vui lòng Hiền Mẫu Thiên Quốc chúng ta lắm lắm và xin Má cũng làm cho nhiều người biết đến việc đạo đức đền tạ này, như thế Má cũng cho con một niềm vui khôn tả.
Xin hôn tay Má và con là đứa con gái trìu mến yêu Má thật nhiều.
Ký tên Maria Lúcia de Jesus.

Tháng 5 năm 1930, Cha José Bernardo Goncalves, Linh Mục dòng Tên, lúc bấy giờ là Cha Giải Tội một đan viện ở Tây Ban Nha nơi Chị Luxia đang là tập sinh, xin Chị Luxia trả lời trên giấy 6 điểm sau đây.

Thứ nhất: khi nào, ra sao và ở đâu, Chị đã nghe biết về việc sùng kính đền tạ 5 ngày Thứ Bảy Đầu Tháng.
Thứ hai: Những điều kiện nào đòi hỏi khi thi hành việc đền tạ nói trên.
Thứ ba: ơn lành nào nhận được nếu một người chỉ thi hành ít là một lần ngày Thứ Bảy Đầu Tháng.
Thứ tư: Tại sao lại 5 mà không phải 9 hoặc 7 Sự Thương Khó Đức Bà?
Thứ năm: Nếu có người không thể tuân theo hết mọi điều kiện: chẳng hạn thay vì Thứ Bảy Đầu Tháng thì có thể làm vào ngày Chúa Nhật không?
Thứ sáu: Liên quan đến việc cứu nước Nga thì Chúa và Mẹ muốn gì.

Ngày 12-6-1930 Chị Luxia lần lượt trả lời 6 câu hỏi trên đây.

Thứ nhất: Ngày 10-12-1925, Chúa và Đức Mẹ hiện ra chỉ cho con thấy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ và xin con làm việc đền tạ.
Thứ hai: Những điều kiện nào đòi hỏi khi thi hành việc đền tạ nói trên.
Thưa: Trong 5 tháng liên tiếp, vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, rước Mình Thánh Chúa, lần Chuỗi Mân Côi và dành 15 phút sống với Đức Mẹ bằng cách suy gẫm các Mầu Nhiệm Mân Côi và xưng tội với cùng ý chỉ. Tuy nhiên có thể xưng tội vào một ngày khác, miễn là khi rước lễ, linh hồn đang ở trong tình trạng có ơn thánh.
Thứ ba: ơn lành nào nhận được nếu một người chỉ thi hành ít là một lần ngày Thứ Bảy Đầu Tháng? Thưa: linh hồn nào tìm cách an ủi Mẹ như thế thì Đức Mẹ hứa sẽ giúp đỡ linh hồn ấy trong giờ chết để được ơn cứu rỗi.

Thứ tư: Tại sao lại 5 mà không phải 9 hoặc 7 Sự Thương Khó Đức Bà? Chị Luxia trả lời. Lúc con đang ở nhà nguyện với Chúa, trong đêm 29 rạng ngày 30 tháng 5 năm 1930 và thưa với Chúa câu hỏi này thì bỗng chốc con cảm thấy sự hiện diện thâm sâu của Chúa và con được Chúa tỏ lộ như sau:

- Con à, lý do thật giản dị: 5 là để đền bù 5 tội ngỗ nghịch và xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ MARIA. Thứ nhất, tội phạm thượng chống lại việc Đức Mẹ được đầu thai Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thứ hai, tội chống lại Đức Mẹ trọn đời đồng trinh. Thứ ba, tội chống lại việc Đức Mẹ sinh con mà vẫn còn đồng trinh, cùng lúc từ chối không chấp nhận Đức Mẹ là Mẹ của loài người. Thứ tư, tội của những người tìm cách gieo vào lòng các trẻ em sự dửng dưng, hạ giá và đôi khi đi đến chỗ xúi giục các trẻ em sinh lòng hận thù đối với Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thứ năm, tội của những người xúc phạm trực tiếp đến các ảnh thánh Đức Mẹ. Đó, con thấy chưa, đây là lý do khiến Cha quyết định xin các con làm việc đền tạ bé nhỏ này để đền bù 5 tội xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ MARIA, hầu Cha có thể tha thứ cho những ai đã cả gan dám xúc phạm đến Đức Mẹ .. Phần con, hãy liên lĩ cầu nguyện và hy sinh để xin Cha xử nhân từ đối với những linh hồn tội lỗi này.

Thắc mắc thứ năm: Nếu có người không thể tuân theo hết mọi điều kiện: chẳng hạn thay vì Thứ Bảy Đầu Tháng thì có thể làm vào ngày Chúa Nhật không? Chị Luxia thưa. Đức Chúa GIÊSU bảo: Được, khi chính các Linh Mục biết rõ các linh hồn và cho phép họ được làm thay như vậy.

Về câu hỏi thứ sáu liên quan đến việc cứu nước Nga, Chị Luxia trả lời:
- Nếu con không lầm thì THIÊN CHÚA Nhân Lành hứa làm ngưng các vụ bách hại tại Nga, nếu Đức Thánh Cha chấp thuận làm, và truyền cho tất cả các Giám Mục trong thế giới Công Giáo cùng làm, một cách vừa trọng thể vừa công khai, việc đền tạ và dâng hiến nước Nga cho Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU và Khiết Tâm Đức Mẹ MARIA. Đức Thánh Cha cũng nên hứa rằng, khi cuộc bách hại chấm dứt, thì sẽ chuẩn y và khuyến khích việc thi hành lòng sùng kính đền tạ Khiết Tâm Đức Mẹ như vừa mô tả trên đây.


Sứ điệp Fatima: phần thứ 1 và thứ 2 của bí mật Fatima

(”Lucia racconta Fatima” (memorie lettere e documenti), Editrice Queriniana, 1999, trang 141-146 + ”Lucie raconte Fatima”, Desclée de Brouwer, 1978, trang 113-126 + ”Lucie raconte Fatima”, Fatima-Editions, 1976, trang 195-200 + Mémoires de Soeur Lucie, Secretariado dos Pastorinhos, FÁTIMA - PORTUGAL, 2001, trang 223).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây