Bài 6: Trái Tim Người Cha ( Nt. Maria Xuân Ngân)

Bài 6: Trái Tim Người Cha ( Nt. Maria Xuân Ngân)

 •   24/11/2021 06:52:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi Đợt II trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
Bài 5: Hương Nhân Đức Khó Nghèo Của Cha Thánh (Sr Matta Hồng Châu)

Bài 5: Hương Nhân Đức Khó Nghèo Của Cha Thánh (Sr Matta Hồng Châu)

 •   19/11/2021 07:48:00 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi Đợt II trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
Bài 4: Truyện ngắn CÁ GẶP NƯỚC (Sr. Maria Thùy Linh) Đợt II - Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021

Bài 4: Truyện ngắn CÁ GẶP NƯỚC (Sr. Maria Thùy Linh) Đợt II - Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021

 •   18/11/2021 05:12:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
Xưởng mộc của Thánh Giuse

Bài 3: Khó Nghèo Trong Sự Giàu Có Của Thiên Chúa (Nt. Maria Phúc Ngân) Đợt II - Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021

 •   18/11/2021 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”
Thánh Giuse dạy Giêsu trong xưởng mộc

Bài 2: Thơ: Giuse khó nghèo (Sr. M. Madalena Thiện Oanh) Đợt II - Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021

 •   11/11/2021 10:12:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”
Bài 1: Thánh Giuse khó nghèo (Sr. Têrêxa Đan Lâm)- Đợt II - Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 -

Bài 1: Thánh Giuse khó nghèo (Sr. Têrêxa Đan Lâm)- Đợt II - Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 -

 •   09/11/2021 08:16:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”
Giuse người thợ của Thiên Chúa

Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 12 - Tác phẩm: Giuse - Người Thợ Của Thiên Chúa (Sr. Diễm Phương & Sr.Đăng Khuyên)

 •   27/09/2021 05:28:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”
Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 11: Ca khúc "Giuse - Đấng Khiết Trinh" (Sr. Đăng Ngân)

Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 11: Ca khúc "Giuse - Đấng Khiết Trinh" (Sr. Đăng Ngân)

 •   11/09/2021 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”
Kết quả Đợt 1 bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”

Kết quả Đợt 1 bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”

 •   05/09/2021 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 475
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”
Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 10: Ca khúc - Noi Gương Thánh Giuse (Sr. Đăng Khuê)

Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 10: Ca khúc - Noi Gương Thánh Giuse (Sr. Đăng Khuê)

 •   31/08/2021 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”
Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 9: Đức Công Chính Thành Trì Bảo Vệ Khiết Tịnh - Sr Xuân Giang

Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 9: Đức Công Chính Thành Trì Bảo Vệ Khiết Tịnh - Sr Xuân Giang

 •   26/08/2021 04:42:00 AM
 •   Đã xem: 458
 •   Phản hồi: 0
Thánh Cả Giuse là Đấng Công Chính bởi thánh nhân luôn nhìn nhận những gì Ngài có là của chính Thiên Chúa ban cho.
Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 8: Truyện ngắn: CHIẾC ĐỒNG HỒ

Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 8: Truyện ngắn: CHIẾC ĐỒNG HỒ

 •   21/08/2021 01:51:00 AM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”
Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 8: Thánh Giuse, Gương Khiết Tịnh Cho Người Thánh Hiến (Nt. Anna Đăng Viên)

Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 8: Thánh Giuse, Gương Khiết Tịnh Cho Người Thánh Hiến (Nt. Anna Đăng Viên)

 •   17/08/2021 06:44:00 PM
 •   Đã xem: 376
 •   Phản hồi: 0
Nói đến Đức Khiết Tịnh của Thánh Giuse, trước hết, chúng ta nhớ đến một tước hiệu mà truyền thống Giáo Hội đã tuyên xưng “Thánh Giuse là Đấng cực thanh cực tịnh”.
Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 7: Theo Gương Thánh Giuse (Nt. Maria Goretti Nhật Quyên)

Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 7: Theo Gương Thánh Giuse (Nt. Maria Goretti Nhật Quyên)

 •   15/08/2021 06:24:00 AM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”
Giuse Gương Mẫu Khiết Trinh

Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 6: Giuse Gương Mẫu Khiết Trinh (Sr. Têrêxa Huệ Châu)

 •   11/08/2021 08:34:00 PM
 •   Đã xem: 491
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”
Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 5: Thánh Giuse, Nhánh Huệ Nước Trời

Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 5: Thánh Giuse, Nhánh Huệ Nước Trời

 •   08/08/2021 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0
Đời sống khiết tịnh của thánh Giuse là mẫu mực của tình yêu cho đời sống thánh hiến hôm nay. Điều mà Chúa Giêsu đã nói “Ai hiểu được thì hiểu”. Một tình yêu hiến thân cho Thiên Chúa “bằng một con tim không chia sẻ”, để làm chứng cho Nước trời ở trần gian.
Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 4: Thánh Giuse Cha Của Đức Khiết Tịnh (Lớp Vỹ)

Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 4: Thánh Giuse Cha Của Đức Khiết Tịnh (Lớp Vỹ)

 •   04/08/2021 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0
Noi gương và tin tưởng vào sự chăm sóc bảo vệ đức trinh khiết của Cha Thánh Giuse, chúng ta hãy quảng đại mở lòng ra với Thiên Chúa và thích ứng trước áp lực của xã hội trong cuộc săn đuổi Nước Trời trong đời sống thánh hiến của mình.
Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 3: Hoa Huệ Giữa Đời (Sr. Maria Madalena Lâm Quyên)

Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 3: Hoa Huệ Giữa Đời (Sr. Maria Madalena Lâm Quyên)

 •   01/08/2021 08:04:00 AM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”
bai thi số 2 Sr maria Hien thu 1

Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 2: Bức tranh được vẽ Thánh Giuse bằng 418 chữ "Saint Joseph"

 •   29/07/2021 08:58:00 PM
 •   Đã xem: 561
 •   Phản hồi: 0
Bức tranh được vẽ Thánh Giuse bằng 418 chữ "Saint Joseph" tượng trưng cho 418 nữ tu thuộc Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ ....

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây