Bài 16: Học cùng Thánh Giuse (Thùy Vân)

Bài 16: Học cùng Thánh Giuse (Thùy Vân)

 •   18/12/2021 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi Đợt II trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
Bài 15: Giuse nghèo khó (Fa Lê)

Bài 15: Giuse nghèo khó (Fa Lê)

 •   17/12/2021 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi Đợt II trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
Bài 14: Cha Giuse-Người nghèo của Chúa (Nt. Maria Thùy Vân)

Bài 14: Cha Giuse-Người nghèo của Chúa (Nt. Maria Thùy Vân)

 •   15/12/2021 09:52:00 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi Đợt II trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
Bài 13: Thư gửi Bố Giuse (Magarita Đoan Phương)

Bài 13: Thư gửi Bố Giuse (Magarita Đoan Phương)

 •   13/12/2021 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Không biết tự khi nào con đã gọi Ngài là “Bố”. Chắc từ lúc con đi tu thì hình ảnh của “Bố” mới rõ nét hơn trong tâm trí con.
Bài 12: Vè Thánh Giuse (Khấn Sinh Khiết Tâm CĐ Thiên Hòa - Gò Đền)

Bài 12: Vè Thánh Giuse (Khấn Sinh Khiết Tâm CĐ Thiên Hòa - Gò Đền)

 •   11/12/2021 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi Đợt II trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
Bài 11: Ca khúc: Ngợi khen Thánh Giuse - Sr. Maria Thùy Linh

Bài 11: Ca khúc: Ngợi khen Thánh Giuse - Sr. Maria Thùy Linh

 •   04/12/2021 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Bài 10: Niềm vui trong khó nghèo (Đan)

Bài 10: Niềm vui trong khó nghèo (Đan)

 •   02/12/2021 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi Đợt II trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
dong khiet tam duc me (4)

Bài 9: Truyện ngắn: Nét đẹp nhà tu (Nt. Têrêxa Đan Mai)

 •   01/12/2021 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi Đợt II trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
Bài 8: Thánh Giuse Khó Nghèo (Nt. Maria Thủy Châu)

Bài 8: Thánh Giuse Khó Nghèo (Nt. Maria Thủy Châu)

 •   29/11/2021 03:09:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi Đợt II trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
Bài 7: Thánh Giuse – một đời sống khó nghèo (Nt. Maria Khánh Ngân)

Bài 7: Thánh Giuse – một đời sống khó nghèo (Nt. Maria Khánh Ngân)

 •   26/11/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi Đợt II trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
Bài 6: Trái Tim Người Cha ( Nt. Maria Xuân Ngân)

Bài 6: Trái Tim Người Cha ( Nt. Maria Xuân Ngân)

 •   24/11/2021 06:52:00 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi Đợt II trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
Bài 5: Hương Nhân Đức Khó Nghèo Của Cha Thánh (Sr Matta Hồng Châu)

Bài 5: Hương Nhân Đức Khó Nghèo Của Cha Thánh (Sr Matta Hồng Châu)

 •   19/11/2021 07:48:00 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi Đợt II trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
Bài 4: Truyện ngắn CÁ GẶP NƯỚC (Sr. Maria Thùy Linh) Đợt II - Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021

Bài 4: Truyện ngắn CÁ GẶP NƯỚC (Sr. Maria Thùy Linh) Đợt II - Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021

 •   18/11/2021 05:12:00 PM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
Xưởng mộc của Thánh Giuse

Bài 3: Khó Nghèo Trong Sự Giàu Có Của Thiên Chúa (Nt. Maria Phúc Ngân) Đợt II - Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021

 •   18/11/2021 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”
Thánh Giuse dạy Giêsu trong xưởng mộc

Bài 2: Thơ: Giuse khó nghèo (Sr. M. Madalena Thiện Oanh) Đợt II - Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021

 •   11/11/2021 10:12:00 PM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”
Bài 1: Thánh Giuse khó nghèo (Sr. Têrêxa Đan Lâm)- Đợt II - Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 -

Bài 1: Thánh Giuse khó nghèo (Sr. Têrêxa Đan Lâm)- Đợt II - Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 -

 •   09/11/2021 08:16:00 PM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”
03.Cầu xin Thánh Cả Giuse với trọn lòng tin tưởng!

03.Cầu xin Thánh Cả Giuse với trọn lòng tin tưởng!

 •   29/10/2021 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 387
 •   Phản hồi: 0
Thánh Cả GIUSE thường cầu bầu những ơn lạ lùng cho những ai có lòng sùng kính Ngài, đặc biệt cho những vị đang có nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng, mở rộng Vương Quốc hiển trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Vua vũ trụ muôn loài.
Thánh Cả Giuse Quan Thầy Bàu Chữa Hội Thánh!

Thánh Cả Giuse Quan Thầy Bàu Chữa Hội Thánh!

 •   24/10/2021 06:45:00 PM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0
Thánh Cả GIUSE - Người Cha và là Vị Chúa - luôn ban cho tôi nhiều ơn lành, quá sức chờ mong và cầu xin của tôi. Cho đến giây phút này tôi có thể quả quyết:- Chưa bao giờ tôi xin điều gì với Thánh Cả GIUSE mà lại bị Người từ chối!
Đức Hồng y Tagle

ĐHY Tagle: Hãy để thánh Giuse gợi hứng trong tiến trình Thượng Hội đồng

 •   16/10/2021 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Đức Hồng y Luis Antonio Tagle: Tôi hy vọng, như thánh Giuse, mỗi người chú ý lắng nghe tiếng nói và sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Hơn nữa, cần phải tin cậy nơi Chúa để thực hiện chương trình của Người ngay cả khi mọi việc không phải lúc nào cũng rõ ràng”.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây