Ngày thứ 9 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm - Mừng Bổn Mạng Hội dòng

Ngày thứ 9 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm - Mừng Bổn Mạng Hội dòng

 •   15/06/2023 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 2821
 •   Phản hồi: 0
Lạy Mẹ dấu yêu, hôm nay là ngày cuối tuần cửu nhật kính Mẹ. Chúng con tha thiết xin dâng lên Mẹ tâm tình tạ ơn sâu xa, vì những ơn lành Mẹ đã chuyển cầu cho chúng con trong tuần cửu nhật này Amen.
Ngày thứ 8 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm Bổn mạng Hội dòng

Ngày thứ 8 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm Bổn mạng Hội dòng

 •   14/06/2023 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 572
 •   Phản hồi: 0
Lạy Đức Mẹ Khiết Tâm, Mẹ đã luôn đồng hành với chúng con trong mọi bước đường trần thế, chúng con tin rằng, không một biến cố nào xảy ra trong cuộc đời của mỗi người chúng con, mà không để lại dấu ấn trong Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ.
Ngày thứ 7- Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm- Mừng Bổn Mạng Hội Dòng

Ngày thứ 7- Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm- Mừng Bổn Mạng Hội Dòng

 •   13/06/2023 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 1646
 •   Phản hồi: 0
Lạy Mẹ dấu yêu, chúng con đang cố gắng mỗi ngày họa lại nét đẹp tươi vui thánh thiện của Mẹ, nguyện xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con, luôn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống lữ hành đức tin, đồng thời biết chia sẻ niềm vui cho những ai đang đau buồn sầu khổ Amen.
Ngày Thứ 6 Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm - Bổn Mạng Hội Dòng

Ngày Thứ 6 Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm - Bổn Mạng Hội Dòng

 •   12/06/2023 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 1642
 •   Phản hồi: 0
Lạy Mẹ dấu yêu, chúng con xác tín rằng: linh đạo Khiết Tâm là con đường ngắn nhất dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu và đến với mọi người. Nguyện xin Mẹ gìn giữ chúng con trong khuôn vàng thước ngọc đời sống của Mẹ Amen.
Ngày Thứ 5 Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm - Bổn Mạng Hội Dòng

Ngày Thứ 5 Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm - Bổn Mạng Hội Dòng

 •   11/06/2023 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 1657
 •   Phản hồi: 0
Lạy Mẹ dấu yêu, xin Mẹ uốn nắn trái tim hay so đo tính toán của chúng con, nên giống Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Mẹ, để chúng con biết cảm thông và chia sớt nỗi khổ đau của anh em mình cách quảng đại bao dung Amen.
Ngày Thứ 4 Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm - Bổn Mạng Hội Dòng

Ngày Thứ 4 Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm - Bổn Mạng Hội Dòng

 •   10/06/2023 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 1662
 •   Phản hồi: 0
Lạy Đức Mẹ Khiết Tâm, nguyện xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con được diễm phúc như Mẹ, luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, trong mọi hoàn cảnh cuộc đời chúng con  Amen.
Ngày Thứ 3 Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm - Bổn Mạng Hội Dòng

Ngày Thứ 3 Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm - Bổn Mạng Hội Dòng

 •   09/06/2023 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 1929
 •   Phản hồi: 0
Lạy Mẹ dấu yêu, cùng với Mẹ, chúng con dâng lên Chúa Cha nhân lành, tâm tình cảm tạ tri ân vì:” Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đã đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điểu cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn” !    
Ngày Thứ 2 Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm - Bổn Mạng Hội Dòng

Ngày Thứ 2 Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm - Bổn Mạng Hội Dòng

 •   08/06/2023 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 2040
 •   Phản hồi: 0
Nguyện xin Đức Mẹ trọn đời đồng trinh chúc lành và độ trì đặc biệt cho các linh mục, và tu sĩ nam nữ Amen.
Ngày Thứ 1 Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm - Bổn mạng Hội Dòng

Ngày Thứ 1 Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm - Bổn mạng Hội Dòng

 •   07/06/2023 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 2526
 •   Phản hồi: 0
Nguyện xin Mẹ giúp chúng con, luôn biết nhận ra những dấu chỉ Tình Yêu Thiên Chúa, trong mọi tình huống đời sống chúng con Amen.
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm : Ngày Thứ 8

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm : Ngày Thứ 8

 •   22/06/2022 11:11:00 AM
 •   Đã xem: 1989
 •   Phản hồi: 0
Lạy Đức Mẹ Khiết Tâm, Mẹ đã luôn đồng hành với chúng con trong mọi bước đường trần thế, chúng con tin rằng, không một biến cố nào xảy ra trong cuộc đời của mỗi người chúng con, mà không để lại dấu ấn trong Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ.
Ngày 8 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19

Ngày 8 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19

 •   13/08/2021 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 660
 •   Phản hồi: 0
Ngày 8 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19
Ngày 7 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19

Ngày 7 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19

 •   12/08/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 723
 •   Phản hồi: 0
Ngày 7 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19
Ngày 6 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19

Ngày 6 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19

 •   10/08/2021 11:54:00 PM
 •   Đã xem: 542
 •   Phản hồi: 0
Ngày 6 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19
Ngày 5 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19

Ngày 5 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19

 •   10/08/2021 01:10:00 AM
 •   Đã xem: 737
 •   Phản hồi: 0
Ngày 5 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19
Ngày 4 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19

Ngày 4 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19

 •   08/08/2021 09:28:00 PM
 •   Đã xem: 934
 •   Phản hồi: 0
Ngày 4 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19
Ngày 3 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19

Ngày 3 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19

 •   07/08/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 640
 •   Phản hồi: 0
Ngày 2 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19
Ngày 2 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19

Ngày 2 - Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - cầu nguyện cho Việt Nam và Thế giới trong đại dịch Covid 19

 •   06/08/2021 11:13:00 PM
 •   Đã xem: 556
 •   Phản hồi: 0
Ngày Thứ Hai: Mẹ Maria, mẫu gương phục vụ tuyệt vời
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây