Ngày 23: Trái Tim Chúa Giêsu ước ao cho Danh Chúa Cha được Cả Sáng

Ngày 23: Trái Tim Chúa Giêsu ước ao cho Danh Chúa Cha được Cả Sáng  

 •   22/06/2024 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu hằng ao ước cho hết thảy nhân loại biết Đức Chúa Cha là Chúa trời đất muôn vật cùng thờ phượng làm tôi Người. Các việc Chúa Giêsu đã làm, mọi thương khó Người chịu vì ý ấy mà thôi.
Ngày 22: Nhân Đức Thứ Sáu Chúa Giêsu Dạy Phải Giữ là Đức Vâng Lời

Ngày 22: Nhân Đức Thứ Sáu Chúa Giêsu Dạy Phải Giữ là Đức Vâng Lời

 •   21/06/2024 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu muốn nâng cao giá trị của đức vâng lời, sự cần thiết của nó cho kẻ thật lòng mến Trái Tim Người, nên đã dạy cho bà thánh Margarita Maria ngay từ lúc còn nhỏ.
Ngày 21: Nhân Đức Thứ Năm Phải Giữ là Đức Hiền Hậu

Ngày 21: Nhân Đức Thứ Năm Phải Giữ là Đức Hiền Hậu

 •   20/06/2024 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Lạy Chúa Giêsu, là Chiên hiền của Thiên Chúa, ĩn ban cho tôi bớt tính nóng giận, được ở hiền hậu với mọi người, cả với những người thù ghét tôi, khinh dể mạt sát tôi.
Ngày 20: Nhân Đức Thứ Bốn Phải Khiêm Nhường

Ngày 20: Nhân Đức Thứ Bốn Phải Khiêm Nhường

 •   19/06/2024 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu là gương mẫu đức khiêm nhường.  Chính Người đã phán: "Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường thât."Ai mến Trái Tim Chúa thì yêu thích ở khiêm nhường, cũng là nhân đức Người dạy bà Thánh Margarita cách riêng.
Ngày 19: Nhân Đức Thứ Ba là Yêu Thích Thánh Giá, Vui Chịu Đau Khổ

Ngày 19: Nhân Đức Thứ Ba là Yêu Thích Thánh Giá, Vui Chịu Đau Khổ

 •   18/06/2024 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 566
 •   Phản hồi: 0
Ôi Thánh giá là hy vọng độc nhất của tôi, là nguồn vui của tôi, tôi yêu thánh giá, tôi muốn vác Thánh giá liên và chết làm một cùng Chúa Giêsu trên Thánh giá!
Ngày 18: Nhân Đức Thứ Hai là Bỏ Lòng Quá Yêu Mình cùng Những Sự Đời

Ngày 18: Nhân Đức Thứ Hai là Bỏ Lòng Quá Yêu Mình cùng Những Sự Đời

 •   17/06/2024 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Ta phải tỉnh thức đừng để cho lòng ta quá quyến luyến những sự hèn thế gian.  Và một khi đã xóa khỏi lòng những vết in phù thế thì ta sẽ dễ dàng kính mến Trái Tim Chúa Giêsu.
Ngày 17: Nhân Đức Thứ Nhất để Kính Mến Trái Tim Chúa là Phải Ghét Tội Trên Hết Mọi Sự

Ngày 17: Nhân Đức Thứ Nhất để Kính Mến Trái Tim Chúa là Phải Ghét Tội Trên Hết Mọi Sự

 •   16/06/2024 02:21:00 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Ta hãy xin Chúa cho ta được lòng chê ghét tội mọn cũng như tội trọng, mới dễ giữ lòng thanh sạch đáng Chúa ban mọi ơn lành cho ta.
Ngày 16: Việc thứ Chín Chúa Dạy để Tôn Thờ Trái Tim là Sùng Kính Những Ảnh Tượng Trái Tim Cực Thánh Người

Ngày 16: Việc thứ Chín Chúa Dạy để Tôn Thờ Trái Tim là Sùng Kính Những Ảnh Tượng Trái Tim Cực Thánh Người

 •   15/06/2024 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Những khi Chúa hiện ra cùng bà Thánh Margarita Maria, thường hay mở Trái Tim Người cho bà thánh xem thấy: khi thì cho xem thấy cả mình cùng Trái Tim Người khi thì nguyên Trái Tim.
Ngày 15: Việc thứ Tám là Sốt Sắng Mừng Lễ Trái Tim Người

Ngày 15: Việc thứ Tám là Sốt Sắng Mừng Lễ Trái Tim Người

 •   14/06/2024 02:24:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Mỗi lần Chúa hiện ra cùng thánh nữ Margarita Maria, Chúa đều tỏ ra ý Người muốn hằng năm dành một lễ riêng để tôn thờ Trái Tim Người.
Ngày 14: Việc Thứ Bảy là Rước Lễ Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng

Ngày 14: Việc Thứ Bảy là Rước Lễ Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng

 •   13/06/2024 02:21:00 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Ôi! Lạy Chúa, đấng tôi yêu mến và đáng kính vô cùng. Chúa thương yêu tôi quá bội, đến nỗi chết vì tôi. Hôm nay tôi nguyền từ bỏ mọi lòng yêu thế tục để được hiến dâng tất cả hồn xác tôi cho Chúa. Chớ gì hồn xác tôi được luôn luôn thuộc về Chúa đời này và đời sau. Amen.
Ngày 13: Việc Thứ Sáu là Suy Ngắm Sự Thương Khó Người

Ngày 13: Việc Thứ Sáu là Suy Ngắm Sự Thương Khó Người

 •   12/06/2024 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Mỗi khi ta suy ngắm sự thương khó Chúa, tức là làm một việc yên ủi Chúa, như xưa bà veronica nâng khăn lau những giọt máu đau khổ cho Chúa hay là như ghé vai vác đỡ Thánh giá Chúa như ông simon xưa.
Ngày 12: Việc Thứ Năm Chúa Dạy là Năng Chầu Thánh Thể

Ngày 12: Việc Thứ Năm Chúa Dạy là Năng Chầu Thánh Thể

 •   11/06/2024 02:24:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Các thánh có lòng mến Chúa cũng luôn luôn nêu gương cho ta sự ước ao sống gần Chúa: Thánh nữ Magarita Maria có lòng mến Chúa lắm.
Ngày 11: Việc Thứ Bốn là Năng Dự Thánh Lễ

Ngày 11: Việc Thứ Bốn là Năng Dự Thánh Lễ

 •   10/06/2024 02:09:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Trong các lễ nghi đạo Công giáo làm để phụng sự Thiên Chúa, không có gì cao trọng bằng Thánh Lễ. Vì Thánh Lễ cũng là một việc tế lễ Chúa đã dâng trên núi Canvê xưa.
Ngày 10: Năng Rước Lễ

Ngày 10: Năng Rước Lễ

 •   09/06/2024 02:06:00 PM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Chẳng những Chúa dạy kẻ kính thờ Người phải năng rước lễ mà còn ước ao cho người ta rước lễ hàng ngày. Người dạy thánh nữ Magarita rằng:"Để đẹp lòng Cha, con phải năng rước lễ."
Ngày 9: Việc đền những tội phạm đến Trái Tim và Thánh Thể

Ngày 9: Việc đền những tội phạm đến Trái Tim và Thánh Thể

 •   08/06/2024 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
 Một lần Chúa Giêsu hiện đến phán dạy thánh nữ Magarita rằng:"Cha ước ao và muốn cho người ta tôn sùng Trái Tim Cha, đền tạ những tội xúc phạm đến Trái Tim Cha".
Ngày 08: Việc Thứ Nhất để Tôn Sùng Trái Tim là Dâng Mình cho Trái Tim Cực Trọng Người

Ngày 08: Việc Thứ Nhất để Tôn Sùng Trái Tim là Dâng Mình cho Trái Tim Cực Trọng Người

 •   07/06/2024 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Việc thứ nhất Chúa dạy ta phải làm là dâng mình cho Trái Tim Cực Trọng Người.  Điều này Người đã tỏ rõ ràng cho bà thánh Margarita, khi hiện ra cùng bà.  Vâng lời Chúa truyền dạy, bà thánh đặt một bản kinh dâng trót mình cho Trái Tim Cực Trọng Người.
Ngày 07: Trái Tim Chúa Giêsu là Lò Lửa Mến Yêu

Ngày 07: Trái Tim Chúa Giêsu là Lò Lửa Mến Yêu

 •   06/06/2024 02:06:00 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Nhìn ảnh Trái Tim Chúa Giêsu, ta thấy có lửa bốc ra nơi chân thánh giá , chỗ lưỡi đòng và mão gai đâm vào.  Lửa thiêu đốt Trái Tim Chúa Giêsu là lửa thế nào? Là lửa thương yêu nhân loại.
Ngày 06: Trái Tim Chúa Giêsu có Thánh Giá ở Trên

Ngày 06: Trái Tim Chúa Giêsu có Thánh Giá ở Trên

 •   05/06/2024 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Lạy Chúa , xin thêm sức mạnh cho tôi đủ kiên nhẫn trong những thử thách. Xin cho tôi được vui sướng giơ tay ôm lấy thánh giá, như đón lấy tặng phẩn Chúa trao cho tôi, để con có hy vọng vào phần thưởng đời đời trên Nước Chúa.
Ngày 05: Trái Tim Chúa Giêsu có Vành Gai Cuốn chung quanh

Ngày 05: Trái Tim Chúa Giêsu có Vành Gai Cuốn chung quanh

 •   04/06/2024 02:43:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Lạy Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu,xin cho con vui lòng chịu mọi sự khốn khổ cách thành thực, kín đáo, như xưa Chúa chịu xỉ nhục trên đất Palestina và ngày nay trong nhiệm tích Thánh Thể.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây